Бүгүн Mostbet букмекердик кеңсесине кошулуп, Кыргызстанда спорттук мелдештерден жана онлайн оюндарынан максималдуу ырахат жана пайда алыңыз. Бул жерден сиз спорттук иш-чаралар үчүн эң мыкты коэфициенттерди, ошондой эле ар кандай бонустарды жана акцияларды, бекер коюмдарды, бекер айлануулар жана Мостбет промо коддорун таба аласыз. Биздин веб-сайтты колдонуу оңой жана жөнөкөй, ал эми букмекерликти ого бетер ыңгайлуу кылуу үчүн профессионалдар командасы сиз үчүн мобилдик тиркемени иштеп чыгышты.

План роботи методичної ради Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ на 2024-2025 н.р.

План проведення відкритих занять науково-педагогічними працівниками ВТЕІ ДТЕУ

План проведення лекцій, майстер-класів, семінарів, тренінгів за участю провідних вчених, науковців, фахівців-практиків на 2023-2024 навчальний рік

Навчально-методичний відділ інституту розпочав свою діяльність з 1 грудня 2006 року. Його створення було обумовлене необхідністю подальшого розвитку і вдосконалення навчально-методичної роботи. З метою ефективної організації освітнього процесу з 1 вересня 2023 року відбулося злиття навчального відділу з навчально-методичним відділом. Навчально-методичний відділ є самостійним структурним підрозділом інституту, який підпорядковується директору інституту, заступникам директора з навчально-методичної та навчально-виховної роботи. Навчально-методичний відділ здійснює свою діяльність у відповідності до Положення про інститут, керується законами України, постановами, рішеннями та іншими нормативними актами МОН України, ухвалами вченої та методичної рад університету, наказами ректора, наказами та розпорядженнями директора, ухвалами вченої та методичної рад інституту, освітньо-професійними програмами, навчальними планами та Положенням про навчально-методичний відділ.

Завдання відділу полягає в: організації навчально-методичної роботи в напрямку розроблення / вдосконалення освітньо-професійних програм та навчальних планів; розрахунку обсягів навчального навантаження науково-педагогічних працівників кафедр інституту на навчальний рік; плануванні видання навчально-методичних матеріалів та документів, нормативно-методичної літератури, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій тощо; моніторингу забезпеченості освітніх компонентів навчально-методичними матеріалами та документами; розробленні графіків освітнього процесу, розкладів навчальних занять / екзаменаційних сесій / практик / атестації; здійсненні обліку контингенту здобувачів вищої освіти усіх форм навчання інституту; забезпеченні організації системи оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти та аналіз її показників; збір та обробка інформації щодо формування замовлень на виготовлення документів про вищу освіту ВТЕІ ДТЕУ.

Навчально-методичний відділ надає консультативну допомогу кафедрам, факультетам та науково-педагогічним працівникам з питань впровадження в освітній процес новітніх технологій навчання, плануванні та організації навчально-методичної роботи.
Здійснює планування та організацію роботи щодо підвищення кваліфікації / стажування науково-педагогічних працівників із урахуванням їх наукових інтересів і профілю навчально-методичної роботи та контролює виконання плану у відповідність з вимогами МОН України.

Узагальнює результати навчально-методичної роботи факультетів, кафедр, науково-педагогічних працівників та подає пропозиції директору. Координує та бере участь у діяльності вченої та методичної рад інституту, реалізовує і контролює виконання її рішень. Здійснює моніторинг діяльності Школи педагогічної майстерності.

Шевчук Тетяна Михайлівна
Начальник відділу
 
Освіта: Вінницький державний аграрний університет, 2003р., Київський відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2006р.
Посада: начальник відділу.
В інституті працює: з 2015 р.
Напрямок роботи: розробляє розпорядчі і організаційні документи стосовно організації навчально-методичної роботи; здійснює моніторинг нормативних документів з питань вищої освіти; визначає основні напрями навчально-методичної роботи та взаємодіє з методичними комісіями кафедр і факультетів; здійснює загальне керівництво статистичної обробки інформації, яка надходить до відділу; надає консультативну допомогу науково-педагогічним працівникам та підрозділам інституту з питань організації освітнього процесу; організовує та приймає участь у засіданнях вченої та методичної рад ВТЕІ ДТЕУ, контролює моніторинг реалізації їх рішень та ухвал; координує роботу Школи педагогічної майстерності; забезпечує належне функціонування системи управління якістю відділу; реалізація державної політики з питань акредитації освітньої діяльності.
Кафедра: права.

Осаволюк Леся Вікторівна 

Освіта: Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 2009 р.
Посада:
заступник начальника відділу
В інституті працює:
з 2002 р.
Напрямок роботи:
надання консультацій щодо розробки освітньо-професійних програм та навчальних планів; здійснення консультативної допомоги науково-педагогічним працівникам та підрозділам інституту з питань організації освітнього процесу; організація / формування графіків освітнього процесу, розкладів навчальних занять, екзаменаційних сесій, практичної підготовки, атестації, виготовлення та отримання документів про вищу освіту та дублікатів державного зразка випускникам інституту.

 Козловська Світлана Станіславівна
Освіта:
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2003 р., Вінницький торговельно-економічний інститут, 2020 р.
Посада:
методист 
В інституті працює:
з 2018 р.
Напрямок роботи:
надання консультацій щодо створення навчально-методичних матеріалів освітніх компонентів; моніторинг навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, виконання зведеного плану навчально-методичних видань, графіку проведення відкритих занять; розробка методичних рекомендацій щодо створення різних видів навчально-методичних матеріалів; взаємодія з методичними комісіями кафедр і факультетів щодо основних напрямів методичної роботи; формування звіту про навчально-методичну роботу відділу, облік руху навчально-методичних розробок науково-педагогічних працівників інституту.
 Шевчук Лариса Михайлівна
Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 1992 р., Київський національний торговельно-економічний університет, 2003 р.
Посада: методист 
В інституті працює: з 1999 р.
Напрямок роботи: надання консультацій щодо створення навчально-методичних матеріалів освітніх компонентів; подання на затвердження та контроль виконання заходів із забезпечення якості освітнього процесу; підготовка інформації до засідань вченої та методичної рад ВТЕІ ДТЕУ відповідно до їх планів роботи; здійснення організаційно-консультативної допомоги щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, інформування їх щодо сучасних технологій навчання та організацію запровадження їх в освітній процес; формування планів й організація підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ВТЕІ ДТЕУ, інших закладів вищої освіти на базі ВТЕІ ДТЕУ; формування звіту про навчально-методичну роботу відділу.

Марченко Юлія Василівна 

Освіта: Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2015 р.
Посада: фахівець
В інституті працює: з 2011 р.
Напрямок роботи: контроль обліку контингенту здобувачів вищої освіти; забезпечення відповідної звітності факультетів із формування пакету документів на виготовлення студентських квитків для здобувачів вищої освіти денної форми навчання; здійснення обробки персональних даних, своєчасне внесення в ЄДЕБО.

 

Пужихін Максим Романович  

Освіта: Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
Посада: фахівець
В інституті працює: з 2022 р.
Напрямок роботи: Формування розкладів навчальних занять та екзаменаційних сесій. Розробка графіків освітнього процесу відповідно до вимог нормативно-правових актів України, стандартів вищої освіти, навчально-методичної документації щодо організації освітнього процесу та надання пропозицій щодо їх вдосконалення. Оперативне реагування на поточні зміни в освітньому процесі. 

Мотронюк Володимир Вадимович 

Освіта: Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
Посада: фахівець
В інституті працює: з 2022 р.
Напрямок роботи: Формування розкладів навчальних занять та екзаменаційних сесій. Розробка графіків освітнього процесу відповідно до вимог нормативно-правових актів України, стандартів вищої освіти, навчально-методичної документації щодо організації освітнього процесу та надання пропозицій щодо їх вдосконалення. Оперативне реагування на поточні зміни в освітньому процесі. 

Кривенька Тетяна Вікторівна  

Освіта: Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
Посада: інспектор
В інституті працює: з 2022 р.
Напрямок роботи: Формування розкладів навчальних занять та екзаменаційних сесій. Розробка графіків освітнього процесу на наступний рік відповідно до вимог нормативно-правових актів України, стандартів вищої освіти, навчально-методичної документації щодо організації освітнього процесу та надання пропозицій щодо їх вдосконалення. Оперативне реагування на поточні зміни в освітньому процесі.

Бозняк Інна Анатоліївна  

Освіта: Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
Посада: інспектор
В інституті працює: з 2024 р.
Напрямок роботи:Формування і своєчасне уточнення переліку освітніх компонентів, що закріплені за кафедрами. Розроблення та внесення змін до навчальних планів на основі освітньо-професійних програм.

 Адреса: 21050, м. Вінниця, вул. Театральна,21, корпус 2, каб. 1,9,17  
Робочий телефон: (0432)55-04-18,(0432)55-04-22, (0432)55-04-23
Адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.